Wie zijn we?

Van harte welkom op de website van de TFC Hart voor Frankrijk, een project van de GZB van Geert en Florien Lustig. Klik hier voor meer informatie over het werk van Geert en Florien Lustig.

Voordat we vertellen wat we als thuisfrontcommissie betekenen in de ondersteuning van het missionaire werk van Geert en Florien in het project Hart voor Frankrijk, stellen we ons graag aan u voor:

  • Martin (voorzitter)
  • Yannick (geestelijke ondersteuning)
  • Joost (fondsenwerving)
  • Dorine (organisatie van acties en evenementen)
  • Anne-Marie (communicatie)
  • Hilda (contactpersoon familie & vrienden)
  • Christian (penningmeester)

De voornaamste doelen van de TFC liggen in het ondersteunen, meeleven en financieel mogelijk maken van de uitzending van ds. Geert en Florien Lustig. U kunt hierbij denken aan

  • Het delen van gebedspunten en gebed binnen en door de thuisfrontcommissie en de betrokken gemeentes en vrienden/familie;
  • Het ondersteunen in communicatie tussen ds. Geert & Florien Lustig en het thuisfront, via nieuwsbrieven, sociale media en bezoeken;
  • Het opbrengen van minimaal € 35.000,- per jaar om de uitzending mogelijk te maken door middel van acties en giften.