Uitzenddienst 12 januari 2020

Zondagmorgen 12 januari werd de familie Lustig uitgezonden naar Zuid-Frankrijk. Ds. Geert Lustig hoopt daar de kerk te dienen als gemeentepredikant en missionair toeruster binnen de UNEPREF. Florien en Marleen hopen ondersteunend en diaconaal van betekenis te zijn.

De dienst werd geleid door ds. Bas van der Graaf, tevens broer van Florien Lustig. Het thema van de dienst was ‘Hoop over de grenzen’, n.a.v. Kollosenzen 1:23: “als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het Evangelie, dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.” De uitzending werd gedaan door ds. Ouwehand van de GZB.

De familie zong samen na de uitzending en handloplegging een prachtig lied van Sela, “Belijdenis”:

U bent de God die roept,
mijn hart en leven zoekt,
die mij gevonden heeft;
het eeuwig leven geeft.

Nadien werden zij toegesproken door dhr. Tim Verduijn namens de GZB en dhr. Martin Slootweg namens de kerkenraad en de thuisfrontcommissie.

Wilt u de dienst terugkijken? Klik dan hier.

De foto’s bij dit bericht zijn gemaakt door Arco Krijgsman

Een vliegende start!

Woensdagavond 13 november is de TFC gestart met een informatieavond. Ds. Geert en zijn vrouw Florien vertelden over het gebied in Zuid-Frankrijk waar ze komend jaar naartoe hopen te gaan. Na een enerverende quiz, vertelden ze over de ontmoetingen met de kleine Franse gemeentes en het Focus-project wat daar is opgestart en waar de familie Lustig zich verder voor gaat inzetten. De avond is terug te zien op http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10514 . Bekijk ook onderstaand filmpje van de GZB waarin ds. Foucachon wat meer vertelt over geloven in Frankrijk (Parijs).

De TFC heeft zichzelf ook voorgesteld op de avond en heeft verteld over de plannen die er liggen voor de fondsenwerving, de acties en de communicatie. Later meer hierover!

13 november: startavond Hart voor Frankrijk!

Op woensdagavond 13 november D.V. hebben we een bijeenkomst in de Oude Kerk in Zeist vanaf 19.30 uur, waarbij we een inkijkje geven in de plannen die er zijn voor het komende jaar om het project Hart voor Frankrijk te ondersteunen. Geert en Florien zullen een presentatie geven, waarin we meegenomen worden in de voorbereidingen en de ervaringen tot dusver, en we letterlijk beeld krijgen van onze naasten in Frankrijk. Als TFC zijn we uiteraard aanwezig op zowel 8 als 13 november en hopen we u te ontmoeten!